Voz

A disfonía é a alteración da voz (intensidade, ton, timbre e duración) como consecuencia dun trastorno orgánico (presenza de pólipos, edema,…) o por un uso non axeitado da voz (funcional). Presentamos un programa de logopedia específico para o tratamento destas afeccións.