Tratamento do vertixe

Os pacientes obxectivo son aqueles que acoden ben de motu proprio, ben derivados dende outras especialidades, con clínica de mareo. Na consulta tratamos de delimitar a orixe vestibular do proceso. Para isto, ademais da anamnese e a exploración clínica dirixida, axudámonos coa realización de videonistagmografía (análise dos movementos oculares a determinados estímulos) e VEMPs (potenciais vestibulares mioxénicos evocados).

Pide unha primeira consulta de valoración

Se cres que podes ter vertixes a algún tipo de patoloxía relacionada, consulta co noso equipo médico.

Citas: 986 120 000
Localización: 2ª planta, Hospital Ribera Povisa

Doctor Abdul Reda Nehme Paz

Doctor Abdul Reda
Nehme Paz

Otorrinolaringólogo

Responsable en tratamento do vertixe

Doctora Isabel martínez Egido

Doctora Isabel Martínez

Otorrinolaringólogo

Responsable en tratamento do vertixe