Tratamento da dor

Alivia a túa dor, estás nas mellores mans.

A Unidade de Tratamento da Dor do Hospital Ribera Povisa ofrece asistencia multidisciplinar capaz de que garantir condicións de seguridade, calidade e eficiencia axeitadas para atender ó paciente coa dor crónica que requira asistencia especializada. Equipo multidisciplinar integrado por médicos especialistas, persoal de enfermería e enfermería cirúrxica especializada para as técnicas intervencionistas.

Por que elixir a Unidade da dor en Ribera Povisa?

– Tratamento individualizado da dor, sen esperas.
– Ampla experiencia. Máis de 20 anos avalan o noso traballo.
– Profesionais de prestixio e técnicas avanzadas ó servizo do tratamento da dor.
– No teu hospital de sempre. Contamos co respaldo do hospital privado máis grande de España e, grazas a isto, somos quen de ofrecer servizos complementarios para o coidado dos nosos pacientes.
– Ampla carteira de servizos con máis de 50 tratamentos dispoñibles.
– Equipamento e tecnoloxía de vangarda. Excelencia asistencial ó teu alcance.

Pide unha primeira consulta de valoración

recepcion.barcelona@povisa.es

Citas: 986 120 000
Localización: 2ª planta, Hospital Ribera Povisa

Iria Silva

Dra. Iria Silva Carballal

Médica Especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor

Maria Elena Paramés

Dra. María Elena Paramés Mosquera

Médica Especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor

Tratamentos innovadores, reduce a túa dor.

Lembra, os nosos especialistas ofreceranche o tratamento que mellor se adapte ás túas circunstancias para aliviar a túa dor ou incluso conseguir a súa completa desaparición. Estás en boas mans.

Medicación: utilización de fármacos receitados para uso domiciliario do paciente en función das necesidades e situación. En moitos casos, estes fármacos son esenciais para poder realizar de xeito efectivo unha técnica intervencionista.

Intervencionismo: as técnicas intervencionistas inclúen aqueles procesos que implican un acceso invasivo para tratar a dor. As infiltracións consisten en administrar un anestésico local e un corticoide nun lugar especifico que pode ser o causante do síndrome doloroso. A radiofrecuencia pódese dividir en dous tipos: a térmica e a pulsada. A radiofrecuencia térmica consiste na aplicación dunha corrente a través de un xerador co obxectivo de acadar unha temperatura mínima de 80º, arredor da punta da agulla, creando unha lesión no tecido circundante co obxectivo de reducir a dor. Antes de realizar este proceso será necesario realizar, polo menos, unha infiltración previa na zona a tratar co obxectivo de asegurar a eficacia desta técnica. A radiofrecuencia pulsada consiste na aplicación dunha corrente alterna, creando un campo eléctrico arredor da punta da agulla, sen acadar en ningún caso unha temperatura superior a 42ºC, polo que non existirá unha lesión física dos tecidos e poderase realizar sen necesidade dunha infiltración previa.

Cara:

 • Radiofrecuencia do Ganglio Gasser.
 • Tratamento xaqueca e cefalea crónica.

Cervical:

 • Radiofrecuencia de Ganglio Estrelado.
 • Radiofrecuencia de ramo medio facetario cervical.
 • Abordaxe intracanle de raíces cervicais.

Torácico:

 • Infiltración do ramo medio facetario torácico.
 • Infiltración plano muscular torácico.  

Rexión Lumbosacra:

 • Bloqueo epidural lumbar.
 • Radiofrecuencia ramo medio lumbar.
 • Radiofrecuencia ganglio dorsal da raíz. Epidurolise e epiduroscopia.
 • Tratamento de hernia de disco minimamente invasivo.

Pelviana:

 • Radiofrecuencia ganglio impar,
 • Radiofrecuencia nervio pudendo.
 • RDF articulación sacroliliaca.
 • Neuroestimulación central e periférica.

Outros tratamentos

 • Iontoforese.
 • Electroestimulación nerviosa transcutánea (TENS)
 • Coidados cirúrxicos
 • Programación de neuroestimulador implantado simple
 • Programación de neuroestimulador implantado de dobre canle
 • Técnica de infusión espinal: recheo e programación de bomba por telemetría
 • Técnica de infusión espinal: recheo de bomba de fluxo fixo
 • Técnica de infusión espinal: recheo e programación de bomba electrónica de infusión ambulatoria externa
 • Técnica de infusión sistémica: inclúe a infusión subcutánea (coas técnicas de recheo e programación de bomba electrónica de infusión ambulatoria externa ou de dispositivo mecánico de infusión de fluxo fixo)
 • Infiltración tendinosa superficial con anestésicos locais e/ou corticoides.
 • Infiltración de bursa con anestésicos locais e/ou corticoides
 • Infiltración periférica de puntos gatillo con anestesia local
 • Infiltración periférica de puntos gatillo con toxina botulínica
 • Infiltración muscular superficial con toxina botulínica
 • Infiltración articular con anestésicos locais e/ou corticoides
 • Infiltración articular con ácido hialurónico
 • Bloqueo de nervios periféricos dose única: diagnóstico ou terapéutico
 • Bloqueo de nervios periféricos con corticoides
 • Bloqueo nervioso periférico múltiple
 • Bloqueo nervioso de plexos
 • Bloqueo nervioso troncular
 • Bloqueo de nervios craniais superficiais
 • Bloqueo nervioso continuo: colocación de sistema de infusión continua
 • Bloqueo espinal diferencial
 • Bloqueo espinal utilizando dose única de anestésicos locais
 • Administración espinal dose única de corticoides
 • Bloqueo de ganglio esfenopalatino
 • Bloqueo simpático cérvico-torácico diagnóstico ou terapéutico (ganglio estrelado)
 • Bloqueo neurolísis paravertebral simpático