Pulso-man

A rehabilitación de pulso e man represéntase conxuntamente nesta sección de vídeos, pois as lesións traumatolóxicas de pulso adoitan ir acompañadas de perda de función na man e viceversa.  Diferenciamos tres tipos de exercicios que tratamos de representar nos seguintes vídeos: para gañar mobilidade, para recuperar a forza e exercicios propioceptivos.

Os vídeos no son específicos de algunha patoloxía ou lesión, senón que presentamos uns exercicios para a recuperación global das dúas articulacións. Patoloxías postraumáticas ou postcirúrxicas son as que máis se beneficiarán desta selección de exercicios. Deberá atender ás recomendacións do seu médico ou fisioterapeuta para decidir o máis axeitado á súa capacidade ou a súa lesión.

Exercicios de mobilidade

Amósanse exercicios onde tratamos de recrear situacións de limitación articular e amosamos a contrarrestala

Forza

Nos exercicios de forza hai un nivel I, composto por exercicios que se indican tras a cirurxía de pulso ou man ou retirada de xeso; e un nivel II, de progresión. Sempre é recomendable ver o vídeo de nivel I inda que teña capacidade para comezar directamente cos exercicios de nivel II.

Exercicios de forza de pulso e man nivel I

Exercicios de forza de pulso e man nivel II

Propioceptivos

Os exercicios propioceptivos serven para evitar recaídas, pois axudan a que a pulso e/ou a man saiban en todo momento como están colocadas no espazo e estean en condicións de responder ante posturas e movementos anómalos, que poderían desencadear novas lesións.