Linfedema

Recomendacións para pacientes operados da cadeira

O linfedema é un inchazón de brazos o pernas provocado, as máis das veces, pola extirpación dos ganglios linfáticos como parte dun tratamento oncolóxico (cirurxía de mama, de ovarios, de próstata…). Os vasos linfáticos que forman parte do sistema inmunitario, obstrúense, impedindo que a linfa drene ben e o líquido acumulado incha a extremidade. No noso hospital realizamos un protocolo de detección precoz de linfedema, que activa o cirurxián nada máis intervir á ou ó paciente.

Os seguintes vídeos tratan de guiar á muller nas primeiras semanas tras a cirurxía de mama, para mellorar o proceso de cicatrización, restaurar a mobilidade das articulacións e evitar a aparición de esta complicación.

Protección de cicatrices coa tose

Masaxe de cicatriz

Exercicios respiratorios

Exercicios membros inferiores

Exercicios Membro superior fase 1

Exercicios Membro superior fase 2

Exercicio para linfedema establecido en membro superior