Farmacos antiandróxenos en mulleres

Os andróxenos son hormonas que a pesar de atoparse en ambos sexos predominan claramente nos varóns. Existen receptores deste tipo de hormona a nivel do folículo piloso de determinadas zonas do coiro cabeludo, co que en personas predispostas pode producir que este pelo vólvase máis fino e fráxil (“miniaturización”).
En mulleres os fármacos antiandróxenos están contraindicados no embarazo. Existen distintos tipos, que son prescritos en función das características da alopecia de cada paciente.

Os fármacos inhibidores da 5 alfa reductasa, Finasteride y Dutasteride, van a actuar a este nivel, freando o proceso de miniaturización e incluso revirtiéndolo para que o pelo crezca forte e máis engrosado.
Trátase de fármacos seguros, con abundantes estudos clínicos ao largo dos anos. Son fármacos ben tolerados en xeral polo paciente, xa que se pode facer vida normal mentres se toma o tratamento (deporte, exposición solar…) El Dutasteride demostrou maior efectividade que o Finasteride en alopecias difusas e de predominio a nivel frontal. Estos fármacos fundamentalmente tómanse vía oral pero existe a opción de aplicalos de forma tópica e incluso en mesoterapia (pequenas inxeccións de producto en coiro cabeludo).
Durante o tratamento con estos fármacos e ata 1 mes despois con Finasteride e 6 meses despois con Dutasteride, a muller debe evitar o embarazo.
Ambos fármacos na muller úsanse fora de indicación, posto que a pesar da abundante evidencia científica, ata o momento non foron aprobados como tratamento para la alopecia en mulleres.

Os anticonceptivos con actividade antiandroxénica poden ser utilizados en mulleres mozas con alopecia androxénica incipiente. Podrían usarse por sí sós ou en combinacións con outros fármacos antiandróxenos.
Non tódolos anticonceptivos orais melloran a alopecia, algúns incluso poden empeoralas polo que é necesario escoller o fármaco adecuado en función do paciente.

Existen outros fármacos con efecto antiandroxénico como o acetato de ciproterona, la espironolactona o la bicalutamida que podríamos usar en determinadas pacientes, sempre evitanto o embarazo durante o seu uso.